V dnešním světě jsou lidé uspěchaní. Potřebují dosáhnout svých potřeb co nejdříve. Znám lidi, kteří téměř nepustí telefon z ruky. Ani já, ani kolegové účastníci na tom nejsou jinak. Čteme si zpravodajské události, posloucháme hudbu, píšeme zprávy, e-maily a tak dále. Je proto důležité, aby se i produkty rozvíjely rychle a dle potřeb a zvyků uživatelů.

Cestující s mobily

Cestující s mobily

K tomu poslouží Lean metoda. Vznikla v Toyota coby iterativní uživatelský testovací postup. Důležitou součástí je MVP (Minimum viable product) přístup, kdy produkt představíme v základní formě a postupně ho vylepšujeme dle potřeb uživatele. V praxi jsme si Lean metodu vyzkoušeli na workshopu v pražských Modřanech.

Workshop Lean service design

Workshop Lean service design

 

Po krátké teorii jsme jako první krok postavili model služeb konkrétního produktu pomocí ikonových karet. Posloužily hlavně jako předmět pro brainstorming. U fyzického modelu se vždy lépe diskutuje. Díky barevnému hodnocení i pro základní představu, jak dané služby fungují. Po debatě nad modelem jsme začali stavět journey mapu. Řešily se konkrétní nedostatky služeb a návrhy na jejich řešení.

Workshop Lean service design - stavba fyzického modelu služeb

Workshop Lean service design – stavba fyzického modelu služeb

Zkusili jsme si různé metody testování a hodnocení. Dokonce i improvizaci. Do té se kolegům příliš nechtělo, ale po odehrání přišli na další důležité postřehy.

Pro úspěšný postup výroby projektu je nezbytné pracovat týmově. Zapojit všechny, kteří mohou produktu přispět. Řešení testovat efektivně od základní formy. A pro správné vylepšování být neustále v kontaktu s uživateli.