Letošní ročník se vydařil z mnoha důvodů. Většina přednášek byla poutavá, inspirující a hlavně čerpala z vlastních zkušeností. Hosté často vysvětlovali využití a důležitost nových trendů a přístupů, popřípadě se podělili o své zkušenosti s nimi. Posluchači se na rozdíl od loňského roku dostali všude bez problémů, protože přednášky byly pořádány nově i v Divadle ABC. Návštěvníci se tedy už nemuseli prát o místo v přelidněných sálech, ale v klidu si před začátkem přednášky mohli vypít kávu nebo si protáhnout záda na thajské masáži.

 


 

Jak se mezi sebou správně uživatelsky bavit?

Hned první přednáška byla velmi přínosná. Sagit Siegal vysvětlila problematiku správného použití jazyka. Přestože je angličtina mezinárodní jazyk, ne každý nerodilý mluvčí pochopí názvosloví těch rodilých. Díky tomu dochází k mnoha nedorozuměním. Předvedla nám z vlastní zkušenosti, že zkratku „min.“ někteří pochopí jako minuty, jiní jako „minimálně“. A není to jediný případ. Z testování uživatelů bylo například jasně prokázáno, že ať je tlačítko sebevýraznější, pokud je nesrozumitelně popsané, uživatel na něj neklikne. Zárukou použitelného projektu je tedy psát texty co nejkratší, srozumitelným jazykem pro všechny skupiny. Nerodilých mluvících je totiž mnohem více než rodilých. Pokud chceme uspět, je třeba brát tento fakt při vývoji projektu na vědomí.

 

Kvanta měřících dat nejsou vždy záruka pravdivého výzkumu

Ani ta nejchytřejší umělá inteligence nezodpoví dotaz správně, pokud není srozumitelně a jasně podaný. Erica Hall z Mule Design svou přednáškou objasnila, jak důležitá je vzájemná komunikace pro dosažení nejlepších výsledků. Jelikož nejsme roboti, ale nedokonalí lidé, kteří mají problémy, nálady a pocity, máme vůči situacím vlastní postoj. Pod číslem 2 500 000 000 000 000 b spotřebovaných dat, která sesbírala před pár lety IBM, se skrývá široká škála využití, jako poslouchání hudby, bankovní příkazy nebo pracovní povinnosti. Přístup k situaci vždy záleží na náladě a postoji. Jinak nahlíží na daný problém vědec a jinak amatér. Obsah je tedy třeba uspořádat střídmě a přehledně, aby byl přívětivý pro všechny skupiny. Je důležité se na začátku vývoje zamyslet nad tím, co má vlastně projekt přinést a proč. A jak nejlépe získat data, která průběh správně nasměrují? Měření, testování a jiné analýzy jsou neobjektivní. Lidé mnohdy neodpovědí pravdivě, protože chrání své osobní údaje, nebo dotazník bezmyšlenkovitě odklikají, protože nemají chuť ho vyplňovat. Neznamená to, že se musí řídit pouze dojmy. Řešením je nakombinovat testování  například s interview, které mnohdy o uživateli prozradí víc, než očekáváme.

 

Nutriční hodnoty Burger King

Nutriční hodnoty Burger King

Web pro všechny

Ne vždy se myslí na to, že projekt může být pro někoho nepoužitelný. Radek Pavlíček na reálných příkladech ukázal, že pokud lze zpřístupnit pro hendikepované tramvaj, chodník nebo počítačovou klávesnici, lze to i u webových projektů. Takzvaný inkluzivní design, tedy design pro všechny, začíná být stále častějším tématem.  Je tedy žádoucí vyvinout ideální stav projektu, který dává smysl a usnadňuje život. A nemusí to být pouze předčítací funkce u zpravodajské stránky. Problémy mohou nastat i u jednotlivých komponent, pokud jejich ovládání například spoléhá pouze na ovládání myší. Je proto nezbytné komponenty pečlivě propracovat, díky tomu se dají využít na jiných projektech a ještě uspoříte čas a peníze. Přístupnost je také o tom, že je obsah správně uspořádaný, srozumitelný a aktuální.

 

Nezastavujeme, máme zpoždění

Jan Štůrek posluchačům jako vstup do prezentace o vylepšení služeb hromadné dopravy představil novou aplikaci rychlovlaků Trainline. Obsahuje novinku robota BusyBot, který zjistí, kde se ve vlaku nachází volná místa. PriceBot zase spočítá nejvýhodnější jízdenku. Update probírá jednou týdně, aby celý koncept maximálně vyhovoval aktuálnímu uživatelskému feedbacku, který pomáhá správně upravovat nové verze. Připomínky aplikace nabírá pomocí dotazníku „Tell us what you think“. Pro létání existuje chytrý projekt Google Flights. Citimapper Smartbus zase po všech velkých městech doveze cestující z jakéhokoliv bodu A do bodu B. Naslouchat potřebám uživatelů v kombinaci s perfektním designem vede k oboustranné spokojenosti.

 

Jan Štůrek představující aplikaci Trainline

Jan Štůrek představující aplikaci Trainline

Jak mám jako designér přežít?

Každý produkt musí být nejprve velmi pečlivě promyšlený a funkční. Až poté se řeší design. O tom na praktických příkladech povyprávěl Mike Kus. Jeho plakát k filmu Eat local skrývá víc než jen vidličku nad vesnicí. Na webu Beliyf použil zabarvení a naaranžování listí k vyjádření hlavní myšlenky. Digitální stránku Craftsmen zase vytvořil minimalistickou prvotní pixelovou grafikou. Obecně Mike zastává názor, že nejlepší design je ten nejjednodušší.

 

Mike Kus, plakát k filmu Eat Local

Mike Kus, plakát k filmu Eat Local (zdroj: http://www.mikekus.com/)

Kvalifikovaně vyhlížet z okna, nebo strategicky dobýt webdesign?

Duo Jan Řezáč a Honza Kvasnička z vlastních zkušeností povyprávěli, jak má a nemá vypadat průběh vývoje projektu. Je třeba na začátku velmi pečlivě promyslet, kdo je náš zákazník. S objektivními personami se musí nakládat s odstupem a opatrně. Pokud plánujeme redesign, je nezbytné nejprve web prozkoumat z hlediska čísel a historie. Při výběru vývojářů důvěřovat, ale prověřovat. Po nasazení na live teprve začíná ta pořádná práce. Vyvíjí se doba, vyvíjí se i trendy a potřeby uživatelů, takže je důležité udržovat projekt v kondici.

 

Ne všem smart výrobkům to pálí

Avi Itzkovitch ví o smart výrobcích opravdu hodně. Po tom, co doma bojoval se zdravým budíkem, si uvědomil, že ne každý chytrý výrobek je důkladně promyšlený. V dnešní době jde odbornost produktů do extrému: televize se sama zapne, světlo zabarví podle nálady a lahev na pití ponaučí, jestli má dotyčný dostatek tekutin. I když jsou to hravé nápady, nepřináší žádný užitek. Každý produkt  by měl mít přidanou hodnotu, která pomůže a ulehčí život. Chytrá pračka, která komunikuje přes telefon, či elektronický klíč k bezpečnostním dveřím ji mají. Dokonce byla vyvinuta aplikace na správnou dávku léků pro astmatiky podle aktuálního stavu ovzduší. Je tedy třeba zamyslet se nad tím, nakolik konkrétní produkt potřebujeme. Zda stojí za to, ho vyrobit nebo koupit.

 

Projekty pro všechny, nebo pro nikoho!

Ne všichni jsou ve stejné životní situaci. Saskia Videler nám ukázala na mnoha příkladech, že každý uživatel reaguje odlišně. Pro někoho je jistá situace lehká, pro druhého naopak velmi složitá. Vegetarián si pod jídlem představí zeleninu, milovník masa naopak steak. Je třeba se nad projekty zamýšlet do detailu, nepoužívat nevhodné, tzv. „ideální“ fotky nebo nedůvěryhodné persony, a tím opomíjet ty, kteří jsou nějakým způsobem jiní. Komunikace a testování s různými druhy uživatelů nám dopomůže k ideálnímu řešení. Pro přívětivost je podle Saskie nezbytné psát texty co nejkratší, přehledné, srozumitelné a oslovovat obecně, aby se nikdo necítil opomenutý. Jsou ale i případy, kdy zbytečné vyžadování dat nebo omezený text vede k pohoršení uživatelů. Je důležité si pořádně rozmyslet, jestli je nezbytné požadovat při nabízené službě věk či pohlaví, nebo zkontrolovat, jestli pole pro příjmení má neomezený počet znaků. Musíme si uvědomit, že ne každý je technicky znalý, ne každý se zorientuje ve velkém městě, ne každý zná nejnovější trendy. To je reálný svět, pro který designujeme.

 

Pracovat s časem se musí efektivně

Emanuela Damiani pracuje v berlínské Mozzile, kde nabrala velké množství zkušeností práce s daty. Vývoj na trhu se dá podle jejích slov těžko odhadnout. Je tedy potřeba na změny včas zareagovat. Být schopni získat co nejvíce feedbacků za minimálního úsilí. V této situaci velmi dopomůže práce s component library se style guide, ze které se dají prvky opakovaně čerpat. Knihovna by měla co nejvíce usnadnit vývoj, ať už ve výrobě komponent nebo generování proměnných do Sassu. To pak uspoří čas věnovat se důležitějším problémům. Například postarat se o to, aby byl web přístupný, dobře uspořádaný a přívětivý. Pro neustálý uživatelský feedback je efektivní zakomponovat dotaz přímo na stránku.

 

Fintech je průbojný, ale ničivý

V dnešní době jsme v situaci, kdy potřebujeme bankovnictví, nikoliv pobočky. Philip Bonhard přednášel o tom, že Fintech nabízí velké množství možností práce s financemi, jako je digitální měna Bitcoin, Google nebo Tesco wallet. Mobilních uživatelů je mnohem více než těch, kteří dochází na pobočky. Starší postupy jsou tedy stále více na ústupu. Místo hotovosti dnes většina lidí používá karty. Transakci lze dokonce provést pomocí Apple komunikace Siri. Aby technologie splnily svou službu, je třeba naslouchat potřebám uživatelů, nikoliv potřebám produktů. Zajištění kvalitního hardwaru, slušného připojení k internetu a agilního přístupu je samozřejmost.

 

Nepředpokládat, ale otestovat

Metalista Andre Jay Meissner pracuje na vývoji softwaru Adobe XD. Představil podrobně svou metodu, jak program nejlépe vybavit uživatelům na míru. Beta verze je k dispozici zdarma, dá se sdílet a každý měsíc se podle feedbacku lidé podílí na upgradu.  AB testováním prověřuje Andre rozhraní softwaru jako takového, aby na konci vznikl ideální designový nástroj a návrháři se přestali utápět ve vrstvách Photoshopu, vektorech Illustrátoru nebo tabulátorech inDesignu.

 

Pestrý život ve vlastním studiu

Vlastnit studio je náročné. Své o tom ví Anton & Irene, brooklynští designéři, kteří povyprávěli o svých zkušenostech. Před penězi dali přednost satisfakci. Hravou montáží, kdy přemístili pár newyorských známých budov do cizího prostředí se stali díky Instagramu slavnými. Jejich zásadou je nekopírovat, ale být vždy originální a inspirovat se ze života. Občas pracují i na komerční zakázce, ale mnohem více žijí experimentální tvorbou, při které se pokaždé naučí něco nového.

 

Volná tvorba brooklynského dua Anton & Irene

Volná tvorba brooklynského dua Anton & Irene

Anton & Irene byli jedni z těch, kteří svou prezentací celý dvoudenní webový maraton ukončili. Definitivně se s účastníky rozloučili při interview, a ti se poté pomalu rozešli do svých domovů dělat web a design zase o něco lepší.